Presser - Nikolai Topor-Stanley - Nov 2018

Nikolai Topor-Stanley spoke with media this week ahead of the Jets Round 6 clash against Melbourne City.
1543478289