Presser – Nikolai Topor-Stanley – Oct 2018

Nikolai Topor-Stanley spoke to media following Jets training prior to their Round 1 clash with the Phoenix.
1540178083